RAAK

In opdracht van en samen met de Hogeschool van Rotterdam, droeg Carleen Mesters bij aan het verbinden van projecten, organisaties en mensen rondom de versnelling van kennisontwikkeling over begroeide daken.

Zij deed dat samen met kenninsinstellingen, overheden en bedrijven wetenschappelijk binnen het SIA-RAAK project Begroeide daken classificatie implementatie technische eigenschappen (2012-2015) in opdracht van Dr. drs. ir. Christoph Maria Ravesloot van de Hogeschool Rotterdam.

Lees meer over dit project op de website van de Hogeschool Rotterdam