Seminars Begroeide daken

Sinds 2013 organiseert Stroom en Onderstroom jaarlijk symposia/seminars over multifunctioneel begroeide daken, in samenwerking met o.a. KNW Waternetwerk, STOWA en GDGD/SIA RAAK.

Deze seminars, bedoeld voor overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven, hebben als doel kennis en relevante inzichten te delen en vervolgstappen te formuleren.