Transitietafels water in de stad

In opdracht van Vereniging GDO organiseerde en faciliteerde Stroom en Onderstroom in 2013 en 2014 twee stedelijke transitietafels ‘Water in de stad’ in Arnhem, Breda en de afsluitende wrap-up in Dordrecht voor gemeenten, waterschappen, ondernemers, onderzoek, scholen en burgers.

Iedereen die in Dordrecht aanwezig was eind mei, was het erover eens dat de huidige wateropgaven te serieus zijn voor vrijblijvendheid. Ook bewoners, ondernemers en het onderwijs moet hierbij betrokken worden en dit gebeurt nog onvoldoende.

Download hier de pdf ‘Samen werken aan wateropgaven’