Whitepaper KAS

Stroom en Onderstroom begeleidde in 2014 een groep waterschappen en gemeenten die zich actief willen inzetten voor een stad die voorbereid is op klimaatverandering.

Zij faciliteerde het denkproces en de beeldvorming over de klimaatactieve stad (KAS) samen met Hiltrud Pötz van Atelier Groenblauw. In opdracht van de Unie van Waterschappen, STOWA en het Ministerie van IenW schreven zij de ‘Whitepaper KAS’, een handzaam boekje waarin uitgangspunten en voorbeelden als basis voor verdere ontwikkelingen op dat gebied overzichtelijk zijn weergeven.

Download hier de pdf