Klimaatvriendelijke tuinen

Stroom en Onderstroom organiseerde en begeleidde in opdracht van de Watercoalitie van Ministerie IenM een bijeenkomst voor overheden, tuinbranche en waterprofessionals om de wenselijkheid en haalbaarheid van een meerjarig actieprogramma ‘Klimaatbestendig Huis en Tuin’ te verkennen.

De zoektocht ging uit naar hoe gemeenten en waterschappen actief hun bewoners kunnen stimuleren om hun tuinen klimaatbestendig in te richten (denk daarbij aan afkoppelen, vergroenen). Dat is noodzakelijk omdat met alleen maatregelen in de openbare ruimte de gevolgen van hevige regenbuien niet ondervangen kunnen worden.

Bij het stimuleren van bewoners kan ook gebruik worden gemaakt van strategische partners zoals tuincentra, hoveniers, natuur en milieuorganisaties, woningbouwcorporaties en verzekeraars. Veder is het van belang gedragskennis te ontwikkelen, omdat steeds meer tuinen door bewoners worden versteend.

Het uiteindelijke doel is dat iedere bewoner zich bewust is van zijn rol en verantwoordelijkheid neemt in het voorkomen of beperken van de gevolgen van klimaatverandering. De belangrijkste vraag daarbij is ‘hoe verleid je de burger om in actie te komen?’.

Op 9 juni en 28 september 2016 heeft de Watercoalitie van Ministerie Infrastructuur en Milieu bijeenkomsten georganiseerd met gemeenten, waterschappen, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Zo verkennen zij of er behoefte is aan een landelijk meerjarig programma ‘Klimaatvriendelijke Tuinen’, welke ambities en (gezamenlijke) belangen er zijn, en hoe regionale en lokale initiatieven hiermee ondersteund kunnen worden.

De belangrijkste conclusies waren dat er 1) al veel gebeurt, 2) er behoefte is om te leren van elkaar om te voorkomen dat verschillende wielen meerdere keren worden uitgevonden, en 3) er behoefte is aan afstemming en ondersteuning om te voorkomen dat ‘voorlopers’ overvraagd dreigen te raken.