Hemelwater belasten of belonen

Vergroenen belastingen-I: Een inventarisatie en analyse van diverse differentiatie belastingen voor klimaatadaptieve maatregelen op privaat terrein door gemeenten en waterschappen.

Op basis daarvan formuleerden Stroom en Onderstroom en NextGreen een Plan van Aanpak voor het opzetten en uitvoeren van pilots bij verschillende gemeenten en waterschappen. Zij werkten hierbij ook samen met het werkspoor Differentiatie Belastingen van de Green Deal Groene Daken, in opdracht van het Ministerie van IenM.

Lees verder op de website van Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie.