Financiële prikkels voor klimaatadaptie

Vergroenen belastingen-II: Een inventarisatie en analyse van diverse financiële prikkels voor maatregelen op privaat terrein door gemeenten en waterschappen.

Stroom en Onderstroom schreef een rapportage met aanbevelingen, geformuleerd voor stuurgroep Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie, over het opzetten van een gezamenlijk ontwikkeltraject. Stroom en Onderstroom werkte hierbij samen met NextGreen en het werkspoor Differentiatie Belastingen van de Green Deal Groene Daken, in opdracht van het Ministerie van IenW.

Lees meer over Financiële Prikkels voor Klimaatadaptatie op de website van Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie.