Haalbaarheid pilots voor financiële prikkels

Vergroenen belastingen-III: Het verkennen wensen en behoeftes van gemeenten en waterschappen aan een gezamenlijk ontwikkeltraject, een toolkit, duurzame verordeningen en maatregelen op privaat terrein door middel van een online enquête.

Op basis daarvan hebben we vervolgstappen geformuleerd voor de stuurgroep Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie.

Deze opdracht voerde Stroom en Onderstroom samen met NextGreen en het werkspoor Differentiatie Belastingen van de Green Deal Groene Daken uit, in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) .

Lees meer over Vergroenen belastingen op de website van Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie.