Samenwerking voor klimaatadaptatie

Samen met Dieter de Vroomen van Goed Adviseren heeft Stroom en Onderstroom op 1 en 2 november 2018 een tweedaagse workshop georganiseerd en begeleid voor adviseurs van waterschap Aa en Maas.

Op basis van deze tweedaagse hebben de deelnemers van de drie deelnemende teams concrete acties geformuleerd om hun onderlinge samenwerking rondom vraagstukken voor klimaat-adaptatie te optimaliseren en de inbedding in de organisatie te verbeteren.