Beeldvormende bijeenkomst Culemborg

Tijdens een beeldvormende bijeenkomst voor de gemeenteraad van Culemborg zijn de wensen en ambities van een diverse groep stakeholders in kaart gebracht voor de toekomst van winkelcentrum Parijsch.

Ontzettend leuk om als procesbegeleider deze avond te mogen begeleiden. Aan de hand van een tijdlijn hebben we eerst een gezamenlijk beeld geschetst van het ontstaan en de groei van het winkelcentrum tot nu toe. De avond resulteerde in een breed palet aan wensen, mogelijkheden en vragen.

Hierover zijn op 18 april 2019 in de raad vervolgafspraken gemaakt.