Evaluatie Noord-Zuid verbinding Hellendoorn

Stroom en Onderstroom evalueerde het participatietraject rondom de nieuwe Noord-Zuidverbinding in Hellendoorn.

Nadat alle betrokkenen een korte online enquête hebben ingevuld zijn interviews gehouden met alle stakeholders: bewoners, ambtenaren van de gemeente, een wethouder, politie, fietsersbond en externe adviseurs.

Op basis van de gesprekken is een beknopt evaluatierapport en advies voor de gemeenteraad opgesteld.