COP meten en monitoren groenblauwe daken

STOWA faciliteert sinds 2015 deze Community of Practice (CoP) ‘Meten en Monitoren Groenblauwe Daken’ voor waterschappen, gemeenten, kennisinstellingen en bedrijven die onderzoek doen naar groenblauwe daken.

Sinds 2017 is er een nauwe samenwerking met de Green Deal Groene Daken, en haar opvolger het Nationaal Daken Plan.

De CoP resulteert in een netwerk van onderzoekers die kennis en inzichten delen over de werking van groenblauwe daken en over het doen van onderzoek op verschillende meetdaken in Nederland (meten, data-analyse, hydrologische modellen).

Belangstelling om je aan te sluiten? Stuur een bericht aan vraag@carleenmesters.nl.