Financiële Prikkels: tot stand brengen van samenwerkende alliantie

Het organiseren van de gezamenlijke inbreng van lokale overheden (gemeenten, waterschappen en provincies) in de samenwerking rond financiële prikkels voor klimaatadaptatie op privaat terrein.

DPRA heeft vier pilots geselecteerd, eind 2019 kun je jezelf opgeven voor de volgende tranche. Pilots genereren vragen voor onderzoek en vice versa.

Stroom en Onderstroom verzorgt samen met NextGreen de procesbegeleiding. Belangstelling om je aan te sluiten? Meld je hier aan of stuur een bericht aan vraag@carleenmesters.nl.

Klik hier voor meer informatie over Alliantie Financiële Prikkels.