Green Deal legacy overhandigd aan Deltacommissaris

Op 13 mei 2019 presenteerde de Green Deal Groene Daken tijdens een feestelijke afsluiting haar resultaten aan Deltacommissaris Peter Glas.

Veertig overheden, bedrijven en kennisorganisaties vierden hun successen van ruim vier jaar samenwerking.

Met hun streven naar meer en betere groene en blauwe daken zetten ze de meetbare effecten op een rij, brachten ze innovaties in kaart, en schreven ze een Handreiking Natuurdaken.

Ook ijveren ze voor financiële prikkels zoals hypotheekrentekorting en een duurzamer belastingsysteem.

Lees meer over de GDGD legacy op de website van de Green Deal Groene Daken.