Nationaal Daken Plan – Hogere ambitie voor maatschappelijke winst

De partners van de Green Deal Groene Daken wilden ook na de afronding van de Green Deal eind mei 2019 blijvend samenwerken aan meer en betere daken. In mei 2020 kwamen zij daarom samen voor de officiële en feestelijke kick-off van het Nationaal Daken Plan.

Speerpunten van het NDP
De inmiddels 56 partners van het Nationaal Daken Plan gaan zich de komende jaren samen inzetten voor een toename van dit soort multifunctionele daken (MFD). Daarvoor gaan zij in verschillende werkgroepen aan de slag met de 4 speerpunten van het NDP:

• Speerpunt 1. Verbreding van Mindset
Doel: Bewustwording vergroten van de multifunctionele mogelijkheden van platte daken.

• Speerpunt 2. Verankering in beleid: regionaal en lokaal (en landelijk)
Doel: Gemeenten, waterschappen en provincies verankeren multifunctionele daken in hun beleid; we pakken knelpunten in landelijk beleid zo effectief mogelijk aan.

• Speerpunt 3: Stimulerende Businesscases
Doel: Dakeigenaren, beslissers en andere stakeholders gebruiken stimulerende financieringsmodellen voor de financiering van multifunctionele daken.

• Speerpunt 4: Bekwame vakmensen
Doel: Het aantal opgeleide vakmensen dat bij kan en wil dragen aan het realiseren van multifunctionele daken groeit.

Stroom en Onderstroom verzorgt samen met NextGreen de procesbegeleiding.

Belangstelling om als partner aan te sluiten? Meld uw organisatie hier aan of stuur een bericht aan vraag@carleenmesters.nl.

Bijeenkomsten 2020
● 13 oktober – Partnerbijeenkomst NDP