Brochure PerceelTool gereed

De Brochure van de PerceelTool is gereed: een online instrument voor het beoordelen van maatregelen om (meer) regenwater te verwerken op eigen terrein en daarmee bij te dragen aan het beperken van regenwateroverlast.

Het instrument is ontwikkeld door STOWA en stichting RIONED. Elke perceeleigenaar, hovenier en installateur kan PerceelTool gebruiken.

Lees meer over de PerceelTool op de website van STOWA.