Workshop Marktconsultatie voor Experimentendak Rotterdam

Stroom en Onderstroom heeft op 29 januari 2020 voor de gemeente Rotterdam een workshop Marktconsultatie gefaciliteerd.

Ruim dertig marktpartijen verkenden met elkaar kansen, wensen en vragen voor het opzetten en uitvoeren van experimenten vanuit het project LIFE@Urban Roofs Rotterdam. De gemeente wil daarvoor een experimentendak beschikbaar stellen op één van de gemeentelijke daken bij het Kleinpolderplein, als testlocatie voor pioniers.

Het gaat om een proefproject met als doel innovaties op het dak aan te jagen en een platform te bouwen waar dak innovaties in gezamenlijkheid doorontwikkeld kunnen worden. De gemeente is daarvoor op zoek naar gouden combinaties tussen verschillende marktpartijen die gezamenlijk experimenten willen opzetten en uitvoeren voor meervoudig dakgebruik.

De workshop resulteerde in aanbevelingen en inspirerende ideeën over hoe de gemeente dit experimentendak het beste kan vormgeven, en onder welke randvoorwaarden.

Lees hier het Verslag Marktconsultatie Experimentendak.