Alliantie Financiële Prikkels

Alliantie Financiële Prikkels

Een tweede tranche pilotprojecten is bekend – Alliantie Financiële Prikkels wordt uitgebreid met pilots in Amsterdam-West, Harderwijk en Nissewaard.


Het ministerie van IenW heeft in april 2020 de volgende drie pilots geselecteerd:
● Onttegeldiensten in combinatie met maximaal verhardingspercentage in stadsdeel Amsterdam-West
● Waterland Adaptief Door Inwoners (WADI) in gemeente Nissewaard
● Financiële prikkels voor klimaatadaptatie werkregio Noord Veluwe in gemeente Harderwijk

Lees meer over de Alliantie Financiële Prikkels en de pilots op ruimtelijkeadaptatie.nl.