STOWA klimaatadaptatie Stroom en Onderstroom

KlimaatKennis en de regio’s

STOWA wil vanaf 2020 op regionale schaal en op maat kennis aanbieden op het gebied van klimaatadaptatie met als basis de ontwikkelde en openbaar beschikbare kennis en tools van STOWA en Stichting RIONED. Stroom en Onderstroom voert hiervoor een verkenning uit welke mogelijkheden er zijn om aan te sluiten bij lopende ontwikkelingen en initiatieven van Platform Samen Klimaat Bestendig.

Op basis van een overzicht van bestaande tools en producten vinden momenteel gesprekken plaats om de wensen en belangen in en aantal regio’s verspreid over het land op te halen. Door aan te sluiten bij het bestaande initiatief van Platform Samen Klimaatbestendig streeft STOWA ernaar kennis en inzichten naar behoefte te delen in de regio’s en vragen en wensen voor kennisontwikkeling op te halen. Daarmee wordt versnippering voorkomen en synergie en efficiëntie vergroot.

Lees meer over dit project op de website van STOWA.