RAS zeven strategieën

Bijeenkomst Netwerk Water en Klimaat – Klimaatkennis in de regio op 10 nov 2020

Het Netwerk Water en Klimaat (regio Utrecht) verkende samen met STOWA, Stichting RIONED en Platform Samen Klimaatbestendig op 10 nov 2020 kansen voor samenwerking en klimaatadaptatie zowel vanuit het perspectief van de eigen opgaven als vanuit de landelijk ontwikkelde en openbaar beschikbare kennisproducten en rekentools.

Inzichten die zij opdeden: zorg binnen je eigen organisatie dat klimaatadaptatie niet ingewikkeld gevonden wordt, formuleer in de keten een gezamenlijke norm voor ‘klimaatbestendig’ en investeer zowel in het toepassen van beschikbare hulpmiddelen als in de kracht van de kennis en ervaringen in het netwerk.

Afbeelding bron: Netwerk Water en Klimaat