Bijeenkomst Oost Groningen en Noord Drenthe – Klimaatkennis in de regio 17 feb 2021

Proeverij kennis en tools klimaatadaptatie
Circa 10 gemeenten uit de regio’s Oost Groningen en Noord Drenthe deden op 17 februari 2021 mee met een ‘kennis-proeverij’, georganiseerd door STOWA, Stichting RIONED, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), stichting CAS en Platform Samen Klimaatbestendig. In zes deelsessies maakten zij kennis met hulpmiddelen, kennisproducten en rekentools voor klimaatadaptatie.

Inzichten die zij opdeden waren onder andere: zie dat je helder krijgt wat je verstaat onder klimaatadaptatie en agendeer dit binnen je organisatie. Deel praktijkvoorbeelden ook van elders en laten we zorgen dat we elkaar weten te vinden in de regio. Verhaallijnen lijken een kansrijke nieuwe manier om geschikte hulpmiddelen te vinden. Maak af en toe tijd, want het loont om gericht naar kennis te zoeken als je een nieuw veld wilt verkennen.