Kennis In De Regio: Bijeenkomst in de Achterhoek op 14 oktober

Op 14 oktober 2021 vond een bijeenkomst van Kennis in de Regio plaats in de Achterhoek. Lees het verslag van deze sessie hier.

Bewustwording, meer aandacht voor communicatie en PR en een grotere capaciteit om aan het thema klimaatadaptatie te werken, dat waren de belangrijkste aandachtspunten die naar boven kwamen in de Kennis in de Regio-sessie in de Achterhoek, waar STOWA en Stichting RIONED op uitnodiging van de werkregio Achterhoek+ een gesprek voerden met waterschap, provincie en gemeenten. Het volledige verslag en alle bespreekpunten, kun je hieronder lezen.

Kort verslag 14 oktober 2021, Achterhoek