Kennis In De Regio: Bijeenkomst in Zeeland op 19 mei 2022

Op donderdag 19 mei 2022 vond een inspirerende dag plaats op Tholen over hoe in Zeeland slim om kan worden gegaan met het veranderend klimaat.

De dag werd georganiseerd door STOWA, Platform Samen Klimaatbestendig en Stichting RIONED samen met SAZ+ enKasZ. Gedurende de dag werd er kennis opgedaan over specifieke tools, kennis en hulpmiddelen naar keuze, en werd in het netwerk samen gesproken wat nodig is in de Zeeuwse organisaties om samenwerking en communicatie richting de inwoners van Zeeland op het gebied van klimaatadaptatie en water te versterken. Hieronder lees je het verslag van deze dag.

Verslag Kennis In De Regio bijeenkomst Zeeland, 19 mei 2022