Kennis In De Regio: Bijeenkomst in Flevoland op 20 september 2022

Op 20 september verzorgden STOWA, Stichting RIONED en platform Samen Klimaatbestendig de Masterclass “Klimaatadaptatie: organiseren van een kennisaanpak en kennisdeling vormgeven”

Tijdens deze interactieve masterclasszijn we uitgegaan van inhoudelijke vragen die in de regio actueel zijn. Om de inhoud van deze masterclass goed af te stemmen op de vragen en wensen in Flevoland, hebben we via Klimaatadaptatie Flevoland tevoren een korte enquête toegestuurd.

Vier hulpmiddelen zijn in sneltreinvaart toegelicht: Toolbox Klimaatbestendige stad (Kees Broks), Klimaatmaatregelenposter (Oscar Kunst),Financiële prikkels voor klimaatadaptatie op privaat terrein(Carleen Mesters) en Klimaatschadeschatter (André Rodenburg). Met de deelnemers bespraken we daarna in 4 groepjes wat nodig is om binnen Flevoland te verkennen hoe het ophalen, gebruiken en delen van kennis verder vorm kan krijgen. En welke concrete voorbeelden mogelijk interessant zijn voor het toewerken naar een gezamenlijke KIDR dag in Flevoland.

Lees hieronder het volledige verslag van deze bijeenkomst.

Verslag Kennis In De Regio bijeenkomst Flevoland, 20 september 2022