Adaptatie Atelier project van stroom en onderstroom

Adaptatie Atelier

Ik organiseer samen met Anne-Marie Bor van NextGreen het Adaptatie Atelier. Dit is een nieuwe coalitie opgericht door en voor gemeenten, waterschappen en provincies.  In het Atelier werken we aan bouwstenen om samen beleid en prikkels te ontwikkelen voor klimaatadaptatie (en biodiversiteit) gericht op inwoners en bedrijven. Anne-Marie en ik zorgen ervoor dat overheden ervaringen uitwisselen hoe zij de samenwerking met private partijen organiseren en waar ze tegenaan lopen.

Doe mee met het Adaptatie Atelier, een nieuwe coalitie opgericht door en voor gemeenten, waterschappen en provincies die samen beleid en prikkels ontwikkelen voor klimaatadaptatie (en biodiversiteit) gericht op inwoners en bedrijven.

Het Adaptatie Atelier is een initiatief van de gemeente Antwerpen, Enschede, Groningen, Harderwijk en Uitgeest. Zij nodigen collega’s uit om aan te sluiten.

Wat levert deelname op?

Wie deelneemt aan het Adaptatie Atelier heeft de volgende voordelen:

  • Deelname aan minimaal 4 bijeenkomsten per jaar van 1 of 2 werkgroepen
  • Toegang tot verslagen van alle bijeenkomsten van alle werkgroepen
  • Mede bepalen welke producten ontwikkeld worden
  • Bijdragen aan gezamenlijk te ontwikkelen producten, ook op basis van eigen praktijk en vragen die spelen
  • Vraaggestuurde verbinding met het brede netwerk van NextGreen en Stroom en Onderstroom met kennisinstellingen, financiële instellingen, koepelorganisaties, gemeenten, waterschappen, provincies en ministeries
  • Deelname aan een jaarlijkse brede bijeenkomst samen met netwerk KANS en GNK.

Lees hier meer over het Adaptatie Atelier en hoe je je kunt aanmelden.