Kennis in de Regio: bijeenkomst op 7 september 2023

Hoe maak je slim gebruik van beschikbare kennis, hulpmiddelen en tools op het gebied van klimaatadaptatie? Hoe leer je van elkaars ervaringen en speel je sneller in op het veranderende klimaat? En: wie heb je nodig om aan de slag te gaan? Op donderdag 7 september krijg je antwoord op deze vragen tijdens de bijeenkomst van ‘Kennis in de Regio x Klimaatbestendige Stad’, in het stadhuis van Vlissingen.

De kennisbijeenkomst in Vlissingen is de tweede van een reeks bijeenkomsten die in 2023 door het hele land worden georganiseerd onder de noemer Kennis in de Regio x Klimaatbestendige Stad. In de kennissessies staat kennisdeling over klimaatadaptatie centraal.

Meld je aan voor de bijeenkomst

Tijdens deze interactieve bijeenkomst leer je van verschillende praktijkvoorbeelden uit de regio en zie je hoe verschillende kennisproducten zijn gebruikt.
De bijeenkomst is bedoeld voor professionals die in de Zuidwestelijke Delta die te maken hebben met klimaatadaptatie. Het doel is om iedereen met nieuwe kennis naar huis te laten gaan en netwerken te versterken.

Je kunt je nu aanmelden en een keuze maken voor de verschillende parallelsessies.

Deze bijeenkomst wordt aangeboden door de NKWK onderzoekslijn Klimaatbestendige stad -Klimaatadaptatie samen met STOWA, Stichting RIONED en Platform Samen Klimaatbestendig, en wordt mede georganiseerd door Samenwerking Afvalwaterketen Zeeland (SAZ+), waterschap Hollandse Delta (wshd), de Water- en Klimaatkring West Brabant (WBW) en Klimaat Adaptatiestrategie Zeeland (KASZ). De bijeenkomst is onderdeel van een landelijk programma om regionale kennisdeling op het gebied van klimaatadaptatie te stimuleren.