Kennis in de Regio: bijeenkomst op 10 oktober 2023

Op dinsdag 10 oktober vindt de derde Kennis in de Regio x Klimaatbestendige Stad bijeenkomst plaats. Deze kennisbijeenkomst in Groningen is onderdeel van een reeks kennisbijeenkomsten die in 2023 door het hele land worden georganiseerd. In de kennissessies staat kennisdeling over klimaatadaptatie centraal.

Meld je aan voor de bijeenkomst

Tijdens deze interactieve bijeenkomst leer je van verschillende praktijkvoorbeelden uit de regio en zie je hoe verschillende kennisproducten zijn gebruikt. De bijeenkomst is bedoeld voor professionals die in Noord-Nederland te maken hebben met klimaatadaptatie. Het doel is iedereen met nieuwe kennis naar huis te laten gaan en netwerken te versterken.

Hier kun je je aanmelden voor de bijeenkomst.

Deze bijeenkomst wordt aangeboden door de NKWK onderzoekslijn Klimaatbestendige stad -Klimaatadaptatie samen met STOWA, Stichting RIONED en Platform Samen Klimaatbestendig. Medeorganisatoren zijn de gemeenten Smallingerland, Westerkwartier en Groningen, Wetterskip Fryslân, Hanzehogeschool Groningen en de provincie Groningen. De bijeenkomst is onderdeel van een landelijk programma om regionale kennisdeling op het gebied van klimaatadaptatie te stimuleren.