Verbinding en beweging

Stroom en Onderstroom staat voor verbinding en beweging in water, natuur en maatschappij; en ondersteunt bij het bouwen aan samenwerking voor klimaatadaptatie en participatie​processen.

Als mediator en procesbegeleider is Carleen Mesters inzetbaar bij het ontwikkelen van wederzijds begrip en het omgaan met conflicten. Stroom en Onderstroom staat daarmee voor meer en betere samenwerking.

Recente projecten

    • STOWA klimaatadaptatie Stroom en OnderstroomKlimaatKennis en de regio’s
      STOWA biedt sinds 2020 op regionale schaal en op maat kennis aan op het gebied van klimaatadaptatie, met als basis de ontwikkelde en openbaar beschikbare kennis en tools van STOWA […]
    • Publicatie Meetdaken gepubliceerd
      Groenblauwe daken bieden kansen voor stedelijk waterbeheer. Op twaalf groenblauwe daken is onderzoek gedaan naar de bijdrage die ze kunnen leveren op het gebied van waterberging, […]


Ik match mensen aan wensen en mogelijkheden

Ik heb inmiddels meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van effectieve samenwerking, conflictbemiddeling, strategische verkenningen en afwegingen in de leefomgeving. Deze ervaring deed ik op in verschillende rollen: projectleider, procesbegeleider, mediator.

In 2010 heb ik Stroom en Onderstroom opgericht. Sindsdien zijn mijn klanten onder andere gemeenten, waterschappen, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Daarnaast werk ik samen met NextGreen voor diverse samenwerkingsprojecten (Nationaal Daken Plan en Alliantie Financiële Prikkels) en verzorg ik conflictbemiddeling (Milieu en Ruimtelijke Ordening, samenwerking, zakelijk).

In het kort

Samenbinder

Ik help individuele belangen te vertalen in “we gaan samen ervoor”

Klantgericht

Ik ben geïnteresseerd in wat mijn klanten bezighoudt en denk graag actief mee om een oplossing te vinden voor hun vragen en problemen

Communicatief

Ik kan in korte tijd bootleggen wat er werkelijk speelt

Georganiseerd

Ik werk snel en efficiënt en lever kwaliteit

Integriteit

Ik richt mij op individuele en belangen, ben onpartijdig en respecteer vertrouwelijkheid


Droom je van een soepele samenwerking?

Keer het tij en maak een afspraak! Samen verkennen we de beste werkwijze.

Agenda

7 september 2021

Intervisiebijeenkomsten SMRO

10 november 2021

Intervisiebijeenkomsten SMRO

Eb en Vloed

Een nieuwsbrief vol interessante verhalen en artikelen met al 126 abonnees.

Bekijk hier de vorige editie