Adaptatie Atelier

Ik organiseer samen met Anne-Marie Bor van NextGreen het Adaptatie Atelier. Dit is een nieuwe coalitie opgericht door en voor gemeenten, waterschappen en provincies.  In het Atelier werken we aan bouwstenen om samen beleid en prikkels te ontwikkelen voor klimaatadaptatie (en biodiversiteit) gericht op inwoners en bedrijven. Anne-Marie en ik zorgen ervoor dat overheden ervaringen uitwisselen hoe zij de samenwerking met private partijen organiseren en waar ze tegenaan lopen.

Lees verder “Adaptatie Atelier”