Adaptatie Atelier in gesprek met ondernemers en parkmanagers

Klimaatadaptatie op privaat terrein, dat is alleen te realiseren door samen te werken met de private spelers. Op 23 maart gaan we het gesprek aan op een bedrijventerrein in Tiel en op een productielocatie van Wienerberger. Wat beweegt ondernemers om wel of niet in actie te komen? Welke aanpak werkt en waarom? Introducees zijn welkom om zich aan te sluiten bij dit bezoek!

Lees verder “Adaptatie Atelier in gesprek met ondernemers en parkmanagers”

Adaptatie Atelier

Ik organiseer samen met Anne-Marie Bor van NextGreen het Adaptatie Atelier. Dit is een nieuwe coalitie opgericht door en voor gemeenten, waterschappen en provincies.  In het Atelier werken we aan bouwstenen om samen beleid en prikkels te ontwikkelen voor klimaatadaptatie (en biodiversiteit) gericht op inwoners en bedrijven. Anne-Marie en ik zorgen ervoor dat overheden ervaringen uitwisselen hoe zij de samenwerking met private partijen organiseren en waar ze tegenaan lopen.

Lees verder “Adaptatie Atelier”

Stroom en Onderstroom: Adaptatie Atelier

Om steden klimaatbestendig te maken, zetten gemeenten en waterschappen in op het stimuleren van klimaatadaptatie door inwoners en bedrijven. Ze doen dit met inzet van communicatiecampagnes en coaches, en/of een subsidieregeling of duurzame rioolheffing. Een verdergaande stap is het verplichten via de hemelwaterverordening of het bestemmingsplan.

Wat werkt wel en wat werkt niet? Hoe effectief is een subsidieregeling en hoe zorg je dat dit niet alleen bij de ‘happy few’ terecht komt? En hoe monitor je de vergroening in de stad?

Lees verder “Stroom en Onderstroom: Adaptatie Atelier”

Adaptatie Atelier – Meld je aan!

Meld je aan voor het Adaptatie Atelier, een nieuwe coalitie van gemeenten, waterschappen en provincies die samen beleid en prikkels willen ontwikkelen voor klimaatadaptatie (en biodiversiteit) met inwoners en bedrijven.

Lees het voorstel Adaptatie Atelier (pdf)
Meld je hier aan als je mee wilt doen in het Adaptatie Atelier (22 juni start)

Klimaatadaptatie
Door klimaatverandering en toenemende verstedelijking krijgen we steeds vaker te maken met wateroverlast, droogte en hitte. Om steden klimaatbestendig te maken, is meer ruimte voor groen en water nodig. Gemeenten en waterschappen kunnen dit niet alleen realiseren aangezien de openbare ruimte max 30-40% van het totale oppervlak beslaat in de stad.
Lees verder “Adaptatie Atelier – Meld je aan!”