Hoe laat je praktische klimaatkennis beter landen?

Nederlandse gemeenten barsten van de kennis over klimaatadaptatie, en er zijn talloze kennisproducten beschikbaar. Maar: wat al lang en breed toegepast wordt binnen de ene gemeente, is niet altijd vanzelfsprekend, laat staan bekend, bij de andere. STOWA verkent sinds 2020 daarom samen met Stichting RIONED en het Platform Samen Klimaatbestendig wat er nodig is om bestaande hulmiddelen, kennisproducten en tools in verschillende werkregio’s op maat in te kunnen zetten. Op die manier kan praktische klimaatkennis beter landen en worden ingezet binnen en bij samenwerkende waterschappen en gemeenten.

Lees verder op de website van H2O Waternetwerk

Beleidsmixer voor klimaatadaptatie

De werkgroep Beslisondersteuning van de Alliantie Financiële Prikkels maakte een raamwerk om te komen tot een mix van financiële prikkels en beleidsinstrumenten voor klimaatadaptatie.

Na twee jaar pilots en samenwerken aan financiële prikkels voor klimaatadaptatie, rondden de partners tijdens de partnerbijeenkomst van 8 juni de Alliantie Financiële Prikkels af.

Alle drie de werkgroepen kwamen aan bod. De werkgroep Beslisondersteuning, die Stroom en Onderstroom samen met NextGreen begeleidt, presenteerde haar eindproduct: de Beleidsmixer.

Lees verder “Beleidsmixer voor klimaatadaptatie”