Stroom en Onderstroom: Adaptatie Atelier

Om steden klimaatbestendig te maken, zetten gemeenten en waterschappen in op het stimuleren van klimaatadaptatie door inwoners en bedrijven. Ze doen dit met inzet van communicatiecampagnes en coaches, en/of een subsidieregeling of duurzame rioolheffing. Een verdergaande stap is het verplichten via de hemelwaterverordening of het bestemmingsplan.

Wat werkt wel en wat werkt niet? Hoe effectief is een subsidieregeling en hoe zorg je dat dit niet alleen bij de ‘happy few’ terecht komt? En hoe monitor je de vergroening in de stad?

Lees verder “Stroom en Onderstroom: Adaptatie Atelier”

Q&A groenblauwe daken

Stroom en Onderstroom verzamelde in opdracht van STOWA vragen en antwoorden rondom groenblauwe daken. Deze zijn gepubliceerd op de website van STOWA naar aanleiding van vragen in de CoP ‘Meten en monitoren groenblauwe daken’ en het Nationaal Daken Plan.
Lees meer..