Mediation ook online

 1. Telefonische intake en een korte vragenlijst per e-mail
 2. Start mediation na ondertekenen (digitale) mediationovereenkomst
 3. Online gesprekken via videobellen; wij verzorgen inlogtoegang, benodigde uitleg en procedures
 4. Vertrouwelijkheid is bij ons ook online goed geregeld

Als u meer wilt weten over de mogelijkheden voor online-mediation in uw situatie, kunt e-mailen naar
vraag@carleenmesters.nl of bellen naar 06-21 50 89 14

Mediation

Samen één oplossing

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij je als partij het roer in eigen hand hebt om te komen tot een duurzame oplossing.De werkelijke belangen die voor alle partijen spelen vormen daarvoor de basis.

Als onafhankelijke MfN-registermediator ondersteun en structureer ik dat proces. Ik doe daarbij geen uitspraak en geef geen inhoudelijke sturing. Zie voor meer informatie de folder van de Mediation federatie Nederland.

Belangrijke uitgangspunten
 1. Vertrouwelijkheid en geheimhouding – alles wat tijdens de mediation besproken wordt is vertrouwelijk en valt onder de geheimhoudingsplicht (ook na afloop van de mediation).
 2. Vrijwilligheid – een mediation start pas als iedereen de mediationovereenkomst heeft getekend. Partijen kunnen op elk moment besluiten de mediation te stoppen. De geheimhouding blijft dan onverminderd gelden.
 3. Voordelen – snelheid, kostenbeheersing, informeel, deskundige begeleiding, actieve deelname partijen ruimte voor creatieve oplossingen.
 4. Het MfN-Mediationreglement en de Gedragsregels voor de MfN-registermediator zijn van toepassing
Verloop van de Mediation

De mediation verloopt in het algemeen volgens een tevoren afgesproken proces:
een (telefonische) intake, het tekenen van de mediationovereenkomst, het vertalen van de verschillende standpunten naar de onderliggende werkelijke belangen, onderzoeken en kiezen van opties, het toetsen van de houdbaarheid van de oplossingsrichting(en) en afspraken vastleggen in een overeenkomst.

Of het nu om een arbeidsconflict, een burenruzie, of een conflict tussen overheid, bedrijven en burgers gaat – het gaat altijd over wezenlijke zaken die de betrokkenen aan het hart gaan.

Een oplossing is vaak dichterbij dan u denkt. Stroom en Onderstroom helpt u te ontdekken wat er nodig is om tot een voor iedereen acceptabele oplossing te komen.

Tot besluit

Als MfN-registermediator ben ik bestuurslid van de Stichting Mediation in Milieu en Ruimtelijke Ordening (SMRO), organiseer ik boekbesprekingen voor/door mediators en ben ik aangesloten bij de Nederlandse Mediators vereniging, de Stichting Mediation Initiatief Rivierenland (MIR).

Sinds 2010 ben ik geregistreerd bij de de Mediatorsfederatie Nederland met als specialisaties mediation in de leefomgeving (tussen overheid, bedrijven en burgers) en arbeidsmediation.

Publicaties

2017

Doorbreken van impasses de praktijk van de leefomgevingsmediator
door C. Mesters, H. Bekkers, H. van den Dungen, O. Lussenburg, H. Puts, L. Reijerkerk, en E. Smidt
Bekijk dit boek op bol.com

2016

Iedereen is mediator lessen en inzichten van andere waterschappen
door C. Mesters en J. van der Pol
Download hier de pdf

2012

Teammediation met drie mediators in een complexe en geëscaleerde situatie
door C. Mesters, A. Copier & F. Hoffer
Download hier de pdf

2011

Leefomgevingsmediation de praktijk van de leefomgevingsmediator
door C. Mesters & L. Reijerkerk
Download hier de pdf

Enkele voorbeelden uit mijn praktijk

Conflict binnen de directie van een klein (familie)bedrijf

Mediation zorgde voor de oplossing in een langslepend conflict. In goed overleg werden er duurzame afspraken voor de toekomst gemaakt.

Kwestie tussen een woningbouwcorporatie en een groep bewoners

Er was onenigheid tussen bewoners en een woningcorporatie over woningrenovatie. Mediation leidde tot gezamenlijke afspraken met betrekking tot renovatie, het verduurzamen van woningen en het herstel van de verstoorde relatie.

Ruzie tussen buren in gehorige koopflat

Bemiddeling was gewenst tussen buren met een conflict over overlast en geluid in een multiculturele setting. Mediation leidde tot meer wederzijds begrip en praktische afspraken.

Evaluatie participatietraject

Getrokken lessen uit een participatietraject met een groep burgers, gemeente en andere belanghebbenden rond een infrastructureel project. Inzet leidde tot inzicht in belangrijke punten, waarmee de gemeente vervolgtraject in gang kon zetten.

Verwante projecten

  • man aan tafel met twee sets kaartenNIEUW bij Stroom en Onderstroom: Conflict Coaching
   Vraag jij je ook wel eens af: Hoe het komt dat je iedere keer in dezelfde reflex schiet in een bepaalde situatie? Dat er altijd spanning is met die ene persoon, dat je niet snapt hoe dat komt? Dat iemand op jouw ‘rode knop drukt’ en dat die maar niet uit wil. En wil jij daarvan af? Meld je dan aan voor een laagdrempelig traject ConflictCoaching bij Stroom en Onderstroom.
  • Evaluatie Noord-Zuid verbinding Hellendoorn
   Stroom en Onderstroom evalueerde het participatietraject rondom de nieuwe Noord-Zuidverbinding in Hellendoorn.

Boekbesprekingen mediators

Vier keer per jaar komt een min of meer vaste groep mediators uit de regio Arnhem bijeen om zich gezamenlijk te verdiepen in een mediation-gerelateerd onderwerp via een boekbespreking. Elke keer staat een ander thema centraal. De boekbesprekingen zijn MfN-geaccrediteerd, per bijeenkomst zijn 2 PE punten te verkrijgen.

De belangrijkste opbrengsten zijn: inzichten uit diverse literatuur (over o.a. mediation, brein, gedrag, communicatie, systeemtheoretisch), opgedaan en besproken binnen de context van de eigen praktijken van deelnemers.

Belangstelling om je aan te sluiten? Wees welkom!

Contact opnemen?

Wanneer u overweegt om een mij in te schakelen voor begeleiding bij een (dreigend) conflict, kunt u contact opnemen om te bespreken wat ik als MfN-registermediator voor u kan betekenen. Ook kunnen we dan vrijblijvend de mogelijkheden en voorwaarden bespreken.