Proces​begeleiding

Stroom en Onderstroom geeft vorm aan duurzame samenwerkingsprocessen in de leefomgeving, tussen èn binnen overheden en bedrijven / belangenorganisaties. Ik help mensen te focussen op ambities en werkelijke belangen, dat waar het eenieder om te doen is.

Dit doe ik zonder de beren op de weg uit het oog te verliezen, en door een omgeving te creëren waarin luisteren naar elkaar en begrip hebben voor de ander het verschil maakt.

Bij Stroom en Onderstroom kunt u terecht voor zowel kort- als langlopende procesbegeleidingstrajecten. Afhankelijk van wat er nodig is, maak ik gebruik van werkvormen en inzichten uit oplossingsgericht werken, deep democracy, zwermintelligentie, conflictstijlen, de wijsheid van Kenneth Cloke en mediationvaardigheden.

Daarbij werk ik altijd vanuit wat er zich afspeelt in het systeem van betrekkingen tussen mensen.

Activiteiten

  • STOWA klimaatadaptatie Stroom en OnderstroomKlimaatKennis en de regio’s
   STOWA biedt sinds 2020 op regionale schaal en op maat kennis aan op het gebied van klimaatadaptatie, met als basis de ontwikkelde en openbaar beschikbare kennis en tools van STOWA en Stichting RIONED.
  • Publicatie Meetdaken gepubliceerd
   Groenblauwe daken bieden kansen voor stedelijk waterbeheer. Op twaalf groenblauwe daken is onderzoek gedaan naar de bijdrage die ze kunnen leveren op het gebied van waterberging, waterafvoervertraging, verdamping, waterzuivering, koeling en biodiversiteit.
  • Workshop Marktconsultatie voor Experimentendak Rotterdam
   Stroom en Onderstroom heeft op 29 januari 2020 voor de gemeente Rotterdam een workshop Marktconsultatie gefaciliteerd.Contact opnemen?

Vraagt u zich af hoe u een duurzame samenwerking kunt realiseren? Waar maatschappelijke urgenties en organisatiebelangen hand in hand gaan? Neem een duik en maak een afspraak om te verkennen wat er mogelijk is!