Kennis in de Regio

Als procesbegeleider ben ik sinds 2020 als aanjager betrokken bij het programma Kennis in de Regio, een initiatief van STOWA, Stichting RIONED en het Platform Samen Klimaatbestendig. In dit samenwerkingsverband onderzoeken we samen met gemeenten, waterschappen en provincies wat nodig is om bestaande hulmiddelen, kennisproducten en tools in verschillende DPRA-werkregio´s op maat in te zetten. Nederlandse gemeenten barsten immers van de kennis over klimaatadaptatie, maar: wat al lang en breed toegepast wordt binnen de ene gemeente, is niet altijd vanzelfsprekend, laat staan bekend, bij de andere. In 2023 gaat Kennis in de Regio 6 regionale bijeenkomsten organiseren samen met het regionale programma ‘Klimaatbestendige Stad’ van het Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat.

Kennisdeling door het hele land

Binnen Kennis in de Regio x Klimaatbestendige Stad organiseren we in 2023 bijeenkomsten door het hele land om kennis over klimaatadaptatie te delen. We organiseerden eerder al sessies in de provincies Groningen/Drenthe, Overijssel, Utrecht, Flevoland, Noord-Holland en Zeeland. Tijdens deze bijeenkomsten maken gemeenten kennis met hulpmiddelen, kennisproducten en rekentools voor klimaatadaptatie die zijn ontwikkeld binnen STOWA, Stichting ROINED en het Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat. Ook is er ruimte voor praktijkvoorbeelden en zorgt dit soort sessies dat professionals binnen regio´s elkaar beter weten te vinden.

Mijn rol binnen dit programma bestaat uit het verkennen van de wensen en behoeften van de regio’s die belangstelling hebben mee te doen, het vertalen daarvan in een programma en het begeleiden van de dag. Samen met deskundigen van STOWA, Stichting RIONED, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, RWS, platform Samen Klimaatbestendig en de betreffende regio’s bouwen we op basis van de wensen en de beschikbare kennis een inspirerend programma. De regio’s kunnen daarvoor kiezen uit een ‘menukaart’ van onderwerpen en werkvormen.

Kennis in de regio: 6 regionale bijeenkomsten in 2023

In 2023 gaat Kennis in de Regio 6 regionale bijeenkomsten organiseren samen met het regionale programma ‘Klimaatbestendige Stad’ van het Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK KBS).

Met deze gezamenlijke uitwerking dragen alle betrokken organisaties bij aan kennisuitwisseling binnen en tussen werkregio’s, vraagarticulatie tussen waterschappen en gemeenten binnen werkregio’s en een verbeterde ontsluiting van beschikbare en nog te ontwikkelen tools en kennisproducten. De uitvoering hiervan vindt plaats in afstemming met STOWA, Stichting RIONED, platform Samen Klimaatbestendig. Op deze wijze wordt aangesloten bij de wens van de regio’s om niet allerlei wielen opnieuw uit te vinden, maar te zoeken naar synergie en samen optrekken.

Met de combinatie van Kennis in de Regio x Klimaatbestendige Stad dragen partijen in 2023 bij aan een versnelling van klimaatadaptief werken via een betere ontsluiting en effectiever gebruik van bestaande hulpmiddelen, kennisproducten en (reken)tools in aansluiting bij de wensen van de regio’s. Zij krijgen zicht op waar behoefte aan is bij experts, projectleiders en beleidsmedewerkers in gemeenten, waterschappen en provincies, welke kennisvragen er zijn en welk handelingsperspectief deze organisaties hebben. Het traject richt zich op de decentrale overheden met klimaatadaptatie als centraal punt. Dit betekent dat ook alle klimaatthema’s van belang zijn (bijv. droogte, gezondheid, hitte, biodiversiteit, etc.).

 

Droom je van een soepele samenwerking?

Keer het tij en maak een afspraak! Samen verkennen we de beste werkwijze.