Kortlopende projecten

Als procesbegeleider verbind ik me niet alleen aan langlopende processen, maar ondersteun ik ook kortere projecten en . Ik houd van deze afwisseling en vind het mooi om te zien dat je ook met een kortdurend project het verschil kan maken. Zo krijg ik veel energie van het begeleiden van workshops en Communities of Practice, waarbij ik verschillende partijen aan elkaar verbind en ervaringen laat uitwisselen. Vaak met vruchtbare en verrassende resultaten. Ik richt me hierbij met name op thema´s als de energietransitie en klimaatadaptatie.

Workshops

In de afgelopen 3 jaar werd ik regelmatig gevraagd als begeleider van workshops. Zo heb ik de workshop Kennisagenda Klimaatadaptatie vormgegeven en begeleid. Deze workshop werd georganiseerd in het kader van het Europese subsidieproject LIFE-IP. Er namen ongeveer 50 personen deel: partners van LIFE-IP, vertegenwoordigers van de DPRA-werkregio´s en vertegenwoordigers van de koepels VNG, IPO en UvW.

Ook faciliteerde ik de workshop Marktconsultatie voor Experimentendak Rotterdam, waarbij dertig marktpartijen de kansen verkenden om innovaties op het dak aan te jagen en een platform te bouwen waar dak innovaties in gezamenlijkheid doorontwikkeld kunnen worden. De workshop resulteerde in aanbevelingen en inspirerende ideeën over hoe de gemeente dit experimentendak het beste kan vormgeven, en onder welke randvoorwaarden.

Communities of Practice

In 2022 begeleidde ik de Communities of Practice voor weg- en waterprofessionals werkzaam bij overheden. Met assetmanagers, innovatiemanagers en vaarwegbeheerders van o.a. Rijkswaterstaat, waterschappen, provincies en gemeenten bespraken we knagende vragen uit de eigen werkpraktijk. Tijdens de sessies stond kennisdeling en het geven van tips en adviezen van collega’s uit andere organisaties centraal.

 

Droom je van een soepele samenwerking?

Keer het tij en maak een afspraak! Samen verkennen we de beste werkwijze.