Publicaties

 • Mesters,C.M.L. en J. de Bruin (2022) Hoe koppel je energietransitie en klimaatadaptatie? Perspectieven uit de praktijk H2O Waternetwerk – [Link]
 • Mesters, C.M.L. (2022) Hoe laat je praktische klimaatkennis beter landen? H2O Podium, 3 januari 2022 – [Link]
 • Mesters C.M.L en H. Bekkers (2021) Herrie in het buurtschap, inzicht in een meerpartijenmediation in de leefomgeving – [PDF]
 • Mesters, C.M.L. en A.M. Bor (2021) Alliantie Financiële Prikkels Beleidsmixer, Routewijzer naar instrumenten en prikkels voor klimaatadaptatie op privaat terrein – [PDF]
 • Mesters, C.M.L en V. Wong (2021) Klimaatkennis in de regio: verkenning, inzichten, uitwerking, STOWA rapport 2021-19 – [PDF]
 • Mesters, C.M.L., Y. Rietveld & K. Broks (2019) Meten op hoogte, een overzicht van onderzoek op groenblauwe daken. STOWA & RIONED rapport 2019-23 – [PDF]
 • Mesters, C.M.L. en A.M. Bor (2018) Pilots voor financiële prikkels. NextGreen & Stroom en Onderstroom – [PDF]
 • Bor, A.M. & C.M.L. Mesters (2018) Financiële prikkels voor klimaatadaptatie. Inventarisatie financiële beloningen voor klimaatbestendige gebouwen en tuinen. NextGreen & Stroom en Onderstroom – [PDF]
 • C. Mesters, H. Bekkers, H. van den Dungen, O. Lussenburg, H. Puts, L. Reijerkerk, en E. Smidt (2017) Doorbreken van impasses – de praktijk van de leefomgevingsmediator. Stichting Mediation MRO – [PDF] [Bestel]
 • Bor, A.M., Steegman, E. & C. Mesters (2016) Maatschappelijk verdienen met groene daken. Green Deal Groene Daken – [PDF]
 • Mesters, C.M.L. & A.M. Bor (2016) Hemelwater belasten of belonen? Impactproject differentiatie belastingen voor klimaatadaptieve gebouwen – [PDF]
 • Mesters, C.M.L. & J. Van der Pol (2016) Iedereen is mediator; lessen en inzichten van andere waterschappen. Waterschap Aa en Maas – [PDF]
 • Mesters, C.M.L., E. Smidt, R. Koning & H. Bekkers (2015) Hoe voorkom je conflicten bij complexe gebiedsprocessen, en als ze er zijn – hoe los je ze op? Twee seminars over omgaan met conflicten in het waterbeheer. Stichting mediation in d leefomgeving (SMRO), KNW Waternetwerk en Mediation federatie Nederland (MfN) – [PDF]
 • Mesters, C.M.L. & H. Pötz (2015) KAS, de Klimaat Actieve Stad – Hoe lokale initiatieven te om-armen, te stimuleren en de samenwerking in de stad te bevorderen. STOWA, Unie van Waterschapen, Ministerie IenM – [PDF]
 • Mesters, C.M.L. & D. de Vroomen (2013) Organisatorische handvatten BestuursAkkoord Water. Koninklijk Nederlands Waternetwerk – [PDF]
 • Mesters, C.M.L., A. Copier & F. Hoffer (2012) Teammediation met drie mediators in een complexe en geëscaleerde situatie. Tijdschrift voor Conflicthantering, 2012:5 [PDF]
 • Kuipers, C., C.M.L. Mesters & L. Reijerkerk (2011) Leefomgevingsmediation, Milieu 2011 nr. 5
 • Mesters, C.M.L. (2010) BTO: we maken het samen; twintig implementatieaanjagers. BTO 2010.009, KWR, Nieuwegein
 • Mesters, C.M.L. (2006) Ecologisch beheer De Steeg levert resultaat op [PDF]
 • Koerselman W, A.M. Hummelen & T. Ramaker (2003) “De Kartonnen Doos”, toekomstverken-ningen voor de drinkwatersector in 2020. BTO 2004.047, Kiwa WR, Nieuwegein
 • Mesters, C.M.L. & C. Trappenburg [red] (1995-1996) Ecologisch beheer bij voorbeeld (reeks van acht publicaties over de meerwaarde voor waterwinning, ecologie en de leefomgeving door het koppelen van (belangen van) waterwinning en ecolo-gisch beheer verspreid over Nederland. Kiwa/VEWIN
 • Mesters, C.M.L. (1997) Polluted Dutch transboundary streams: effects on aquatic macrophytes. Ph.D. thesis, University of Utrecht
 • Mesters, C.M.L. en B. Zwarthof (1997) Havelterberg, heide in een veerkrachtig waterwingebied; Ecologisch beheer bij voorbeeld, nr 8, VEWIN [PDF]
 • Mesters, C.M.L. (1997) Project Infiltratie Maaskant, meanderen tussen drinkwater en natuur; Ecologisch beheer bij voorbeeld, nr 7, VEWIN [PDF]
 • Mesters, C.M.L. (1996) Hunzedal, de wonderlijke weg van water; Ecologisch beheer bij voorbeeld, nr 6, VEWIN [PDF]
 • Mesters, C.M.L., L. ten Wolde en H. Brink (1996) Terwisscha, puzzelen met water; Ecologisch beheer bij voorbeeld, nr 5, VEWIN, VEWIN [PDF]
 • Mesters, C.M.L. en M. Annema (1996) Middelduinen, mozaïek van land en water; Ecologisch beheer bij voorbeeld, nr 4, VEWIN [PDF]
 • Mesters, C.M.L. en H. Bax (1995) Putten, dennen of dunnen, Ecologisch beheer bij voorbeeld, nr 3, VEWIN [PDF]
 • Mesters, C.M.L. en B. Severens (1995) Roodborn, een juweel van een kalkgrasland; Ecologisch beheer bij voorbeeld, nr 2, VEWIN [PDF]
 • Mesters, C.M.L. (1995) Langerak, van koeienpolder tot weidevogelgebied; Ecologisch beheer bij voorbeeld, nr 1, VEWIN [PDF]
 • Mesters, C.M.L. en G. Vinke (1995) Ecologisch beheer bij voorbeeld; basisbrochure, VEWIN [PDF]
 • Mesters, C.M.L. (1995) Shifts in macrophyte species composition as a result of eutrophication and pollution in Dutch transboundary streams over the past decades [Journal of Aquatic Ecosystem Health volume 4, 295–305(1995)]

Klaar voor een soepele samenwerking?

Keer het tij en maak een afspraak! Samen verkennen we de beste werkwijze.